De inhoud van deze website is door ons met grote zorg samengesteld. Ondanks dat het mogelijk is dat enige
informatie onvolledig of onjuist is.
Wij doen ons uiterste best om de informatie zo volledig mogelijk te houden.
Wijzigingen kunnen ten allen tijde zonder voorafgaande aankondiging doorgevoerd worden.
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.
Mocht u onvolkomenheden waarnemen wilt u deze dan aan ons doorgeven via info@mobebobeads.com

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten:
Het auteursrecht op deze website en webwinkel berust bij ons en bij derden.
Mobebo-Beads maakt voor verscheidene producten gebruik van eigen gemaakte foto’s.
Vermenigvuldiging van teksten of afbeeldingen voor commerciële doeleinden in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming met ons.
Copyright alle foto`s die niet via leveranciers zijn verkregen: Mobebo-Beads.

Aansprakelijkheid:
Mobebo-Beads sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en/of de informatie van deze website, of doordat de informatie op deze website tijdelijk niet bereikbaar is.